Hiện tại em đang có 1 dự án làm game pokemon bằng RPG Maker XP. Do thiếu thốn nhân lực ( Cà đám mù tịt về RPG Maker XP :thò: ) nên bọn em cần tuyển thêm người biết về RPG Maker XP. Có thể liên lạc với em qua Facebook : https://www.facebook.com/khoa.doanxuan.9 . Do em chỉ on đc sau 9h tối nên có gì thì liên lạc với em vào giờ đó .
Rất mong mấy anh chị giúp đỡ