- Đầu tiên, để có thể trang trí profile bạn cần upload hình vào album của mình trong forum, vì vậy hãy tạo album trước khi bắt tay vào làm.

* Nhấn vào
ĐÂY để tạo album, nhấn vào nút add album như dưới hình và chọn ảnh cần upload.* Sau đó chọn một ảnh bất kỳ làm bìa cho album (tick vào This is the album cover), vậy là bạn đã có album riêng trong forum rồi đấy
- Nhấn vào
ĐÂY để vào mục Customize Profile như hình bên dưới:1) Main
* Font Family: thay đổi font chữ của cả profile ngoại trừ mục Control (mục này chỉ Mod trở lên mới thấy)

* Text Color:
* Border Color: mục này không quan trọng, có thể chọn màu đen là được.
* Background Color: thay đổi màu nền từ giữa mục Album trở xuống phía dưới.
* Shaded Text Color: thay đổi màu chữ của các mục sau:
- Ngày sinh, tham gia ngày, tổng số bài.
- Lần cuối: giờ, Current Activity.
- Giờ người khác gửi tin trong profile của bạn.
- Các nội dung trong About Me, Statistics, Infactions (cụm từ "Lý do" và giờ nhận chém), Thông tin liên hệ.
* Hyperlink Color: mục này không quan trọng.
* Background Image: mở album chọn ảnh muốn làm background, lấy link hình Picture URL copy vào. Trong profile background đã chọn tương ứng với vị trí này:2) Block Border:
* Border Color: đường viền bao quanh hình đại diện của profile, Ishop Inventory và khi bạn bấm vào nút Send Message ngay bên dưới hình đại diện profile, nó cũng bao lại mục bên trong.

* Background Color: mục này không quan trọng.
* Background Image: hình nền nhỏ bao quanh các phần khác nhau trong profile.3) Major Block Header:
* Text Color: thay đổi màu chữ của các tab Visitor Messages, About Me, Statistic, Friends, Infractions, Thông tin liên hệ.

* Background Color: thay đổi màu nền bao quanh các tab Visitor Messages, About Me, Statistic, Friends, Infractions, Thông tin liên hệ.
* Background Image: thay đổi hình nền bao quanh các tab Visitor Messages, About Me, Statistic, Friends, Infractions, Thông tin liên hệ (khi chọn nền rồi thì Background Color không còn tác dụng).4) Minor Block Header:
* Text Color: thay đổi màu chữ của các mục: Send Message, Customize Profile, một trong các tab còn lại ngoài tab đang mở: Visitor Messages, About Me, Statistic, Friends, Infractions, Thông tin liên hệ và các tiêu đề: Mini Statistics, Friends, Youtube Video, Albums, Group Memberships, Recent Visitors.

* Background Color: thay đổi màu nền bao quanh các mục vừa kể ở trên.
* Background Image: thay đổi hình nền bao quanh các mục vừa kể ở trên (khi chọn nền rồi thì Background Color không còn tác dụng).5) Block Footers: chức năng này không quan trọng.


6) Primary Content Areas:
* Text Color: thay đổi màu chữ của các mục như hai hình bên dưới (chữ màu tím).

* Background Color: thay đổi màu nền các mục Tin gửi, Mini Statistics, Friends, Youtube Video, Albums, Group Memberships, Recent Visitors và màu nền bao quanh hình đại diện của profile.
* Background Image: thay đổi hình nền bao quanh các mục vừa kể ở trên (khi chọn nền rồi thì Background Color không còn tác dụng).
* Hyperlink Color: thay đổi màu chữ của tên bạn bè, tên album, tên social group, tên các khách vừa ghé thăm profile (chữ màu vàng như trong hình).

7) Secondary Content Areas:
* Text Color: thay đổi màu chữ của ngày khách gửi tin nhắn trong profile, số lượng khách ghé thăm profile, dòng Moderation đối với Mod trở lên và các mục như hình bên dưới (chữ màu xanh da trời).

* Background Color: thay đổi màu nền các mục như hai hình bên dưới và cả hộp Control đối với Mod trở lên.
* Background Image: thay đổi hình nền bao quanh các mục vừa kể ở trên (khi chọn nền rồi thì Background Color không còn tác dụng).
*Hyperlink Color: thay đổi màu chữ của các mục như hai hình bên dưới (chữ màu vàng).8) Controls:- Mục dành cho thành viên bình thường:
* Font Family: thay đổi font chữ khi khách nhắn tin trong hộp Visitor Messages và hai nút Post Message, Go Advanced.
* Text Color: thay đổi màu chữ của các mục vừa kể ở trên (màu vàng)
* Border Color: mục này không quan trọng, có thể chọn màu đen là được.
* Background Color: thay đổi màu nền bao quanh Visitor Messages
và hai nút Post Message, Go Advanced.
* Background Image: thay đổi hình nền trong hộp gửi tin
và hình nền bao quanh hai nút Post Message, Go Advanced (hình hoa vàng).- Mục dành riêng cho Mod trở lên.
* Font Family: thay đổi font chữ của cả mục Controls.

* Text Color: thay đổi màu chữ của các mục trong Controls (màu vàng)
* Border Color: mục này không quan trọng, có thể chọn màu đen là được.
* Background Color: thay đổi màu nền bao quanh Delete Message hay các chức năng khác.
* Background Image: thay đổi hình nền như trong hình (hình hoa vàng).