Lại thêm một câu chuyện về anh Rock đẹp trai thôi, không có gì để giới thiệu thêm. Đọc rồi biết
Vài cái ảnh xem cho biết ảnh nè
Link: http://www.mediafire.com/download/7y...%27s+Birth.rar ( ko lẹ nó die)
Pass: Trikaiser