ơ đừng nói Kymhye là nhân vật em đăng kí nha bản đăng kí của êm hơi bị đầy đủ về tên tuổi lẫn quốc tịch cơ mờ
nếu không phải thì hơi tiếc cho Scizor, bao giờ tới em thì cho xin tyra hoặc blaz cũng ngon rồi nhá anh
đừng bao giờ là venusaur