PCSX2SYSTEM: SONY PlayStation 2

Link download:
Version 1.1.0 R5694

Giao diện:

Nhấn vào "Show"
Spoiler:


*Tham khảo* Trang download ROM games:Tại đây