Chắc hẳn các bạn đều quá quen thuộc với tựa game Mega Man Battle Network 6: Cybeast Falzar. Và chắc hẳn các bạn đều biết rằng có một số thứ từ phiên bản tiếng Nhật của tựa game này khi được dịch ra tiếng Anh đã bị cắt bớt( như các chip Django, Gregar, Faltzer, boss Hakusaku - The Count và chức năng Crossover battle với game Boktai 3). Trong bản patch này, exeguy11 đã dịch gần như toàn bộ mọi thứ ở phiên bản tiếng Nhật Dennoujuu Faltzer ra tiếng anh, bao gồm cốt truyện, tên các boss, chip, PA, vân vân...