Như tiêu đề, đây là nơi cho mọi người thảo luận và ném gạch fanfic mới nhứt của mềnh
Có thể đọc ở đây
Nếu cần mình sẽ tuyển thêm nhân vật sau, nhưng không có gì đảm bảo mọi người sẽ là vai chính đâu nha
Cảm ơn mọi người đã đọc
dám cá là fic sẽ bị drop hiuhiu