Tên topic được lập ra tuy chung chung nhưng đó là những gì mình hoặc một số người khác muốn.
Mình muốn tìm bộ Pokémon XY English Audio (Engdub), mình nhìn thấy trên trang chủ có đến EP03 của Pokémon XY Season 18 rồi, Season 17 hình như đã đủ.
Các bạn có thể tìm cho mình link HD thì quá tốt, hoặc SD 480p - 576p thì cũng được.
Mình rất cám ơn... và "edited"