Em đang chơi Pokemon Fire Red, sau khi cheat all ball với lệnh
420259D80001
0001000C0004
420259DA5212
0000000C0004
thì em vào TM CASE thì nó hiện toàn dấu ??????, không thể học được cho pokemon, click vào là đơ luôn
Có ai gặp trường hợp này không ạ
Em thử remove cheat rồi mà k được ạ