Help! Mình tải pkm emerald trashman từ emuparadise.
Vào chơi sử dụng cheat code nhưng lại kg có gì cả.Ai giúp mình vs