Trong video này , mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa một menu thừa tự tạo ra trong quá trình ghost , hoặc cài hệ điều hành , hoặc bạn đang sử dụng nhiều hệ điều hành một lúc ...


My Channel : HERE
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.