cái cách này trade pokemon trên cùng 1 giả lập với nhau (my boy)
https://www.youtube.com/watch?v=lWbDCOjCIhI
đây là phần pkm mình trade ( cách naỳ chỉ giúp mấy bạn sưu tầm pkm đó thôi trade trong 1 game thôi như "tự kỷ" nhưng đõ hơn cheat phải không )