mình thấy trong phần download của forum có cái giả lập 3DS, cái đấy dùng được không vậy