Như tít ạ cháu muốn hỏi các chú trong đây là giờ 3DS cũ giá tầm bao nhiêu ạ và giá tiền 1 băng Pokemon trên 3DS cỡ bao nhiêu để cháu dành tiền. Cháu xin cảm ơn