-- Đây là đội hình yêu thích của mình
pokemon 1.jpg

pokemon 2.jpg

pokemon 3.jpg

pokemon 4.jpg

pokemon 5.jpg

Attachment 4252

-- Kh có t.gian nên mình chỉ luyện được cỡ 7x thôi, pokemon đang chơi là black 2