mình có lập 1 trang bán thú bông và figure pokemon ^^ cũng như có nhận order giure , thú bông pokremon các bạn có thể tham khảo
https://www.facebook.com/pokemonsoulshop/