Tag Archives: show

Kết quả thi Pokemon Quiz Show 3

15 Sep

Như các bạn đã biết, diễn đàn chúng ta có một cuộc thi về kiến thức Pokemon – Pokemon Quiz Show. Trong cuộc thi này, các bạn có thể cho thấy khả năng của mình, bằng cách trả lời câu hỏi, thuộc lĩnh vực Pokemon. Và, sau đây là danh sách các bạn đã dự […]